Styrelsen och förtroendevalda

Föreningens verksamhetsår löper från 1 oktober till 30 september. Följande personer är förtroendevalda för 2023/2024.

Styrelsen
Ordförande
Maj Östberg Rundquist

Ledamöter
Ann-Sofie Weijsenburg, kassör
Niklas Ögren, sekreterare
Micke Leymann
Jari Juntonen

Övriga förtroendevalda
Revisorer
Eva Jerling
Stefan Nilsson

Revisorsuppleant
Muataz Nashor

Valberedning
Birgitta Leymann
Caroline Sparf

Sjukdomskommitté
Niklas Ögren

Honungsbedömning
Styrelsen

Bigården
Åke Sperens
Horst Frank
Micke Leymann

Kontaktperson, Järva Folkets Park
Horst Frank