Skötselkort

Föreningen kommer att börja föra skötselkort för alla bikupor i bigården på Eggeby gård. Vi har valt att använda ”Skötselkort för biodling från ALLT OM BIODLING”. Om du vill använda samma så hittar du skötselkortet här.